THONG KE KQXS - XSMB - XSMN - XSMT

Tỉnh/TP   Cặp số 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc

10 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT TRONG 10 NGÀY QUA

Cặp số Xuất hiện Tăng giảm
90 8 lần Tăng 7 so với lần trước
15 7 lần Tăng 4 so với lần trước
95 6 lần Tăng 3 so với lần trước
30 6 lần Tăng 4 so với lần trước
69 6 lần Tăng 1 so với lần trước
01 6 lần Tăng 1 so với lần trước
54 5 lần Tăng 2 so với lần trước
98 5 lần Tăng 1 so với lần trước
92 5 lần Tăng 5 so với lần trước
24 5 lần Tăng 3 so với lần trước

10 CẶP SỐ XUẤT HIỆN ÍT NHẤT TRONG 10 NGÀY QUA

Cặp số Xuất hiện
42 0 lần
50 0 lần
52 0 lần
64 0 lần
78 0 lần
80 0 lần
58 1 lần
49 1 lần
47 1 lần
41 1 lần

NHỮNG CẶP SỐ KHÔNG XUẤT HIỆN 10 NGÀY LIÊN TIẾP TRỞ LÊN

Cặp số Ngày
42 25 ngày
50 14 ngày
52 14 ngày
64 11 ngày
78 17 ngày
80 11 ngày