THONG KE HAI NHAY - XSMB - XSMN - XSMT

PHÂN TÍCH 2 NHÁY - PHÂN TÍCH DÀI NHẤT LÀ 5 NGÀY

Tỉnh/TP   Số Ngày phân tích

BẠN ĐANG XEM TOÀN BỘ PHÂN TÍCH CÓ SỐ NGÀY CHẠY LÀ 1 NGÀY
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của phân tích là thấy.

Đầu 0 00 01 02 04 08 09
Đầu 1
Đầu 2 20 21 22 24 28 29
Đầu 3
Đầu 4 40 41 42 44 48 49
Đầu 5
Đầu 6 60 61 62 64 68 69
Đầu 7
Đầu 8 81 82 84 88 89
Đầu 9 90

Tổng số các phân tích xuất hiện theo cặp số

Cặp số 00 xuất hiện 1 lần Cặp số 02 xuất hiện 3 lần Cặp số 03 xuất hiện 3 lần
Cặp số 14 xuất hiện 2 lần Cặp số 16 xuất hiện 2 lần Cặp số 21 xuất hiện 1 lần
Cặp số 88 xuất hiện 1 lần Cặp số 90 xuất hiện 1 lần Cặp số 92 xuất hiện 2 lần
Cặp số 93 xuất hiện 1 lần Cặp số 98 xuất hiện 1 lần
Cặp số 22 xuất hiện 2 lần Cặp số 26 xuất hiện 2 lần Cặp số 27 xuất hiện 1 lần
Cặp số 32 xuất hiện 3 lần Cặp số 33 xuất hiện 1 lần Cặp số 35 xuất hiện 1 lần
Cặp số 42 xuất hiện 2 lần Cặp số 44 xuất hiện 1 lần Cặp số 49 xuất hiện 2 lần
Cặp số 50 xuất hiện 2 lần Cặp số 52 xuất hiện 1 lần Cặp số 55 xuất hiện 3 lần
Cặp số 60 xuất hiện 2 lần Cặp số 64 xuất hiện 2 lần Cặp số 65 xuất hiện 1 lần
Cặp số 73 xuất hiện 1 lần Cặp số 74 xuất hiện 1 lần Cặp số 76 xuất hiện 1 lần
Cặp số 80 xuất hiện 1 lần Cặp số 82 xuất hiện 1 lần Cặp số 83 xuất hiện 1 lần
Cặp số 85 xuất hiện 1 lần Cặp số 86 xuất hiện 2 lần Cặp số 87 xuất hiện 1 lần